Fiske etter ørret i vann og bekk på Sirkka-Gården kan gi resultater og fine 
opplevelser i Grillstuen.
Send en e-post til Sirkka-Gården